Folkets hus Karlskronas styrelse

Ordförande: Bo Svensson
Vice ordförande: Rikard Jönsson
Kassör: Birgitta Möller

Ledamot: John-Erik Danerklint
Ledamot: Kerstin Wieslander

Ersättare: Marie Toresten
Ersättare: Jörgen Estgren

Revisor: Lisbeth Nilsson
Revisor: Susanne Simonsson

Valberedningen består av:
Roland Andreasson (sammankallande)
Eva-Lotta Altvall
Ivar Wenster